Search for hotel

LỌC THEO

Lọc giá

Hotel Star

Điểm đánh giá

Loại khách sạn

Cơ sở vật chất

Dịch vụ khách sạn

Cơ sở vật chất:
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
450,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất:
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
978,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
650,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
954,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
1,950,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
1,350,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
750,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
320,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
7,650,000 ₫ /đêm
Đang hiển thị 1 - 9 of 26 Khách sạn
Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}