Search for hotel

LỌC THEO

Lọc giá

Hotel Star

Điểm đánh giá

Loại khách sạn

Cơ sở vật chất

Dịch vụ khách sạn

Cơ sở vật chất: Gọi dậy Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Dương Đông
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
1,050,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
950,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
6,400,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Dương Đông
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
450,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Gành Dầu
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
978,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
650,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
954,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Cho thuê xe đạp Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
1,950,000 ₫ /đêm
Cơ sở vật chất: Gọi dậy Cho thuê xe Tivi MH phẳng Giặt và Sấy Internet – Wifi Coffee và trà
Phú Quốc
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
0/5
Từ
1,350,000 ₫ /đêm
Đang hiển thị 1 - 9 of 32 Khách sạn
Messages {{unread_count}}
Chat with: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

You: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}